Romance

Carole Mortimer, Ryo Arisawa, Shion Hanyu, Marito Ai, Hinoto Mori, Esu Chihara, Natsue Ogoshi
Patricia Seeley, Masako Ogimaru, Esu Chihara, Kakuko Shinozaki, Kako Ito, Megumi Toda
Carol Grace, Earithen, Natsu Momose, Yoko Hanabusa, Reiko Kishida, Tomomi Yamashita, Ayumu Asou
Olivia Gates, Ayumu Asou, Hiromi Kobayashi, Yuko Ichiju, Misuzu Sasaki, Makiko Tamai, Miho Tomoi
Leanne Banks, Kanako Uesugi, Natsue Ogoshi, Nanao Hidaka, Marito Ai, Kyoko Sagara, Yuki Shiomiya
JESSICA  STEELE ,SARAH MORGAN,MARION  LENNOX,DEBBIE  MACOMBER,GAYLE WILSON , SHARON KENDRICK, CHIZUKO BEPPU,KAZUKO FUJITA,HARUMO SANAZAKI,MAO KARINO,KARIN MIYAMOTO MARITO AI