Romance

Sandra Paul, Debbie Macomber, Miranda Lee, Mayu Takayama, Kaoru Shinozaki, Kyoko Sagara
Maya Banks, Penny Jordan, Chantelle Shaw, Nanao Hidaka, Emiko Inoue, Yu Kohaku
Jacqueline Baird, Emma Darcy, Annie West, Hiromi Ogata, Rin Natsumi, Junko Okada
Grace Green, Lucy Monroe, Lee Wilkinson, Migiwa Nakahara, Rika Kawashima, Mayu Takayama
Helen Bianchin, Amy Andrews, Emma Darcy, Earithen, Kana Koishikawa, Yu Kohaku
Emma Darcy, Justine Davis, Helen Bianchin, Mio Natsuki, Mayu Kasumi, Junko Okada
Maggie Cox, Susanne James, Lindsay Armstrong, Soma Jinko, Shiori Sato, Sae Nanahoshi
DAY LECLAIRE, Charlotte Maclay, Cathie Linz, Emi Hohsyo, Mika Kawachi, Mami Ishikawa
Gena Showalter, Earithen, Yoko Iwazaki, Marito Ai
Carole Mortimer, Ryo Arisawa, Shion Hanyu, Marito Ai, Hinoto Mori, Esu Chihara, Natsue Ogoshi
Susan Mallery, Kathryn Ross, Sharon Kendrick, Kakuko Shinozaki, Nanami Akino, Motoko Mori
Patricia Seeley, Masako Ogimaru, Esu Chihara, Kakuko Shinozaki, Kako Ito, Megumi Toda
Diana Palmer, Shirley Jump, Marito Ai, Akiko Miyagi
Helen Brooks, Renee Roszel, Yoko Iwasaki, Yukako Midori
Deborah Hale, Chantelle Shaw, Kathryn Ross, Riho Sachimi, Tomoko Sato, Maoko Nagasaki